Selecteer een pagina

'Vlie'refluiten

'Vlie'
refluiten

Corine Vreeling schrijft over van alles (en over nog heel veel meer!)

Privacyverklaring & gebruik van Cookies op deze website

 

Corine Vreeling, schrijfster van het blog ‘Vlierfluiten’ gevestigd te Drachten  hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene verordeninggegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik verwerk:

  • bezoekers van de website 
  • mensen die een reactie plaatsen op mijn blogs

 

Verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens die:

  • je zelf verstrekt hebt bij het achterlaten van een reactie op een blog

 

Doeleinden verwerking
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om te checken of reacties van echte personen komen en niet afkomstig zijn van robots

Persoonsgegevens delen met derden
Ik deel persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden

 

Bewaren van gegevens
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Bewust Zijn hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

  • formulieren verzonden via het contactformulier op de website worden 14 dagen op de server bewaard en daarna automatisch verwijderd.
  • google analytics gegegevens (die uitsluitend de bezoekersbeweging melden en geen ip adressen of persoonsgebonden gegevens opslaan) worden na 14 maanden verwijderd

 

Wijzigingen privacystatement
Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement is hier op de website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen via de e-mail. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik op deze website
Ik gebruik alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

 

Gebruik van foto’s van personen op dezewebsite
Ik gebruik op mijn website mogelijk foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Bent je toch van mening dat jij, jouw kind of een naaste op een van deze foto’s staat en bent je van mening dat daarvoor geen toestemming  is gegeven of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact met mij op zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.
Fotografie op de website is afkomstig uit eigen archief.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Noch Corine Vreeling noch de ontwikkelaar van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.